L&T ltd Chennai
Saint Gobain Glass ltd chennai
Sundaram Clayton Ltd chennai
Carborundum universal ltd chennai
EID pavy's Ranipet
Murugappa Morgan ltd Ranipet.